Strona główna

Jakie założenia edukacyjne promujemy?

Każdy uczeń jest mistrzem w czymś. Chcemy aby miał możliwość podniesienia poczucia własnej wartości poprzez dzielenie się swoimi umiejętnościami z rówieśnikami w procesie nauki.

Mistrzowie są znani wszystkim w klasie i każda osoba może się do nich zwrócić: Mistrz rysunku, mistrz przyrodnik, mistrz śpiewu, mistrz programowania, mistrz tańca, mistrz matematyki, mistrz aktorstwa itd.

Ocenianie kształtujące przez rówieśników, samego siebie i nauczyciela (wykluczając porównywanie).

Zasób 1
Portrait of group of childrens having fun in the park.

co nas wyróżnia

Na tle szkół publicznych?

Zamiast czasu na świetlicy dzieci będą miały zaplanowane zajęcia związane zarówno z ich zainteresowaniami jak i trudnościami. 

Zamiast ocen numerycznych uczeń otrzymuje informację zwrotną dotyczącą etapu na jakim się znajduje w opanowaniu materiału. Wspólnie z nauczycielem planują tok dalszej pracy. Podobną informację zwrotną otrzymują rodzice. 

Czym jest Plan Daltoński?

Praca według Planu Daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija kreatywność, samodzielność, umiejętność współpracy oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Plan Daltoński to cudowny sposób realizacji programu nauczania, zaspakajający to co w edukacji dzieci jest kluczowe- NATURALNĄ POTRZEBĘ POZNAWANIA I DOŚWIADCZANIA.

Portrait of happy classmates at workplace studying globe in classroom

Kilka słów więcej

O naszej szkole

Nauczycielem jest nie tylko dorosły pedagog, ale również rówieśnicy, starsi i młodsi koledzy oraz „ja sam”. Umiejętność ocenienia własnej pracy jest kluczowa w procesie uświadomienia sobie co już umiem, z czego jestem dumny oraz czym jeszcze powinienem uzupełnić pracęaby być w pełni zadowolony. 

Jednym z naszych głównych założeń jest stworzenie małej społeczności uczniów, pedagogów i rodziców, którzy będą się wspierać w całym procesie nauczania. 

Dzieci w naszej szkole będą odpowiedzialne za wiele aspektów natury i ekologii. Będą prowadziły i opiekowały się szkolnym ogródkiem oraz małymi zwierzętami zamieszkującymi szkołę (rybki, chomik, świnka morska i inne ). Będą uczyły się delikatności, opiekuńczości oraz ekologicznego stylu życia.

IKONA_SAMODZIELNOŚĆ

Samodzielność

planowanie własnej pracy
i wzbudzanie motywacji wewnętrznej
IKONA_ZARADNOŚĆ

Zaradność

nauka asertywności
i przedsiębiorczości
IKONA_PASJA

Pasja

zminimalizowane prace domowe (tylko do celów poszerzenia zainteresowań)
IKONA_TOWARZYSKIE

Życie towarzyskie

relacje z rówieśnikami,
rodzicami i nauczycielami

Co otrzymujesz w cenie czesnego?

 • Nauczanie w oparciu o Plan Daltoński.
 • Dopasowanie czasu zajęć do potrzeb ucznia.
 • Profil klasy: Z poszerzonym językiem angielskim –  poświęcamy w tygodniu aż 6h na naukę tego języka.

Posiadamy licencję na metody nauczania języka angielskiego: Teddy Eddie, Savvy Ed oraz Edwards League.

 • Brak ocen numerycznych w trakcie roku szkolnego.
 • Ocenianie kształtujące – przez samego siebie, rówieśników i nauczyciela.
 • Poszerzony program w zakresie matematyki.
 • Zminimalizowane prace domowe.
 • Edukacja Pro-nature.
 • Lekcje religii lub etyki.
 • Nauka uważności i umiejętności odpoczynku.
 • Program edukacyjno- profilaktyczny “W przyjaźni ze zdrowiem”: zajęcia z pierwszej pomocy, profilaktyka ortodontyczna wad zgryzu u dzieci, spotkania z dietetykiem, lekarzami medycyny różnej specjalizacji, pielęgniarką oraz stomatologiem. Bezpłatne cykliczne przeglądy stomatologiczne 2 razy w roku szkolnym (w współpracy z Stomatologia Henschke).
 • bogata oferta zajęć ponadprogramowych

Lista zajęć ponadprogramowych

Zobacz jakie zajęcia towarzyszą naszym uczniom podczas tej niesamowitej przygody jaką niewątpliwie jest edukacja w naszej szkole!

Lista kół zainteresowań dla uczniów Bloom
 • geograficzno-turystyczne
 • biologiczno-przyrodnicze
 • wolontariat
 • filmowo-teatralne
 • matematyczne (kl. 4-6)
 • informatyczne
 • sportowe
 • kreatywno-artystyczne
 • redakcyjne (4-6)
 • językowo-kulturowe (2-8)
 • szkolny chór (zespół wokalny)
Lista zajęć i aktywności ruchowych
 • Zajęcia na basenie w ramach jednej godziny WF-u.

LISTA ZAJĘĆ W PLENERZE:

 • zajęcia przedmiotowe
 • gry terenowe
 • piesze wyprawy
 • wycieczki rowerowe
 • zajęcia krajoznawczo-turystyczne
 • lekcje muzealne
 • opracowywanie eko tras oraz ścieżek dydaktycznych
 • realizowanie pomysłów uczniów na ciekawe lekcje poza szkołą
 • Tematyczne PÓŁKOLONIE MARZEŃ (OD 7.30 DO 16.00) – dotyczy miesięcy wakacyjnych oraz ferii zimowych
Wysokość opłat miesięcznych

Wysokość czesnego od roku szkolnego 2024 / 2025 wynosić będzie:

1600 zł / miesięcznie

Young boy playing guitar

Rozszerzenie Premium

Dodatkowo chcemy umożliwić naszym uczniom realizowanie wybranego jednego zajęcia dodatkowego w trakcie pobytu w szkole. 

Lista zajęć dodatkowych
 • hip-hop (Latina)
 • taniec towarzyski (Latina)
 • judo (klub sportowy Pohl Judo)
 • dodatkowy język obcy (hiszpański, francuski, niemiecki)
 • joga (Pestka)
 • dodatkowe zajęcia na basenie (Niagara)
 • robotyka (Bricks4Kidz)
 • gra na perkusji (D.Hantsch)
 • gra na ukulele/gitara (J.Mikołajczak)
 • gra na pianinie/keybordzie (T.Pawlik)
 • szycie i robótki ręczne
 • squash (fala park)
 • zajęcia kulinarne
Koszt rozszerzenia Premium

Koszt rozszerzenia
premium – jedno wybrane zajęcie dodatkowe to od 120 do 150 zł / miesiąc

*Ostateczna lista oferowanych zajęć może ulec zmianie. Wyboru dokonywać będą Rodzice wraz z Uczniami w sierpniu

*Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia obiadów dla dziecka w cenie 13 zł / obiad – Dostawca Restauracja Orion

Chcesz wiedzieć

Jak zapisać się do Bloom?

Aby zapisać dziecko, należy wypełnić wstępny formularz o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Bloom.

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły. Zależy ona w dużej mierze od dostępności miejsc w wybranej klasie.

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły telefonicznie oraz zostają zaproszeni na rozmowę i podpisanie umowy o kształcenie. 

Warunkiem uruchomienia klasy jest nabór minimum 10 dzieci.

Warunkiem podpisania Umowy oraz gwarancją miejsca w klasie jest wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości 1500 zł po wcześniejszym potwierdzeniu dostępnego miejsca w klasie wybranego rocznika.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Bloom
ul. Poniatowskiego 36, 64-200 Wolsztyn

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu oraz adresem mailowym: 

sekretariat@szkolabloom.pl

+48 570 222 953

  Chcesz być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami?

  Odwiedź naszego Facebooka!