Plan zajęć

Plan zajęć

Klasa I

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. 8.00-8.45 ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

2. 8.45-9.30 RELIGIA

✝️

ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

9.30-9.45 PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

3. 9.45-10.30 BASEN

🏊

ZAJĘCIA

📚

RELIGIA

✝️

ANGIELSKI

🇬🇧

ANGIELSKI

🇬🇧

4. 10.30-11.15 BASEN

🏊

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

5. 11.15-12.00 ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

12.00-12.45 PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
6. 12.45-13.30 KOŁA ZAINTERESOWAŃ ANGIELSKI NATIVE SPEAKER KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
7. 13.30-14.15 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ MATPLANETA

 

8. 14.15-15.00 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
9. 15.00-15.45 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Klasa II

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. 8.00-8.45 ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ANGIELSKI

🇬🇧

2. 8.45-9.30 ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

9.30-9.45 PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

3. 9.45-10.30 ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

BASEN

🏊

ZAJĘCIA

📚

4. 10.30-11.15 RELIGIA

✝️

ANGIELSKI

🇬🇧

RELIGIA

✝️

BASEN

🏊

ZAJĘCIA

📚

5. 11.15-12.00 ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

12.00-12.45 PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
6. 12.45-13.30 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
7. 13.30-14.15 KOŁA ZAINTERESOWAŃ ANGIELSKI

🇬🇧🧑‍🎓

KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
8. 14.15-15.00 KOŁA ZAINTERESOWAŃ MATPLANETA

🧮

KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
9. 15.00-15.45 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Klasa III

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

RELIGIA

✝️

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ANGIELSKI

🇬🇧

BASEN

🏊

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

BASEN

🏊

ZAJĘCIA

📚

RELIGIA

✝️

ZAJĘCIA

📚

ZAJĘCIA

📚

ANGIELSKI

🇬🇧

ZAJĘCIA

📚

PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
MATPLANETA KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ ANGIELSKI

🇬🇧🧑‍🎓

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Klasa IV

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. 8.00-8.45 MATEMATYKA INFORMATYKA ETYKA MATEMATYKA MATEMATYKA
2. 8.50-9.35 ANGIELSKI MATEMATYKA PRZYRODA J.ANGIELSKI J.POLSKI
3. 9.40-10.25 BIBLIOTEKA WF TECHNIKA J. ANGIELSKI J.POLSKI
10.25-10.40 PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

4. 10.40-11.25 PLASTYKA

🎨

J. POLSKI BASEN / W-F MUZYKA G.WYCH
5. 11.30-12.15 PRZYRODA J. ANGIELSKI BASEN / W-F J.POLSKI J. ANGIELSKI
12.15-12.45 PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
6. 12.45-13.30 J. POLSKI KOŁA ZAINTERESOWAŃ CERAMIKA

🏺

WF KOŁA ZAINTERESOWAŃ
7. 13.30-14.15 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ MATPLANETA KOŁA ZAINTERESOWAŃ
8. 14.15-15.00 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ J.ANGIELSKI NATIVE HISTORIA
9. 15.00-15.45 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Klasa V

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1. 8.00-8.45 ANGIELSKI HISTORIA RELIGIA J. POLSKI J. POLSKI
2. 8.50-9.35 MATEMATYKA J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI GEOGRAFIA
3. 9.40-10.25 RELIGIA WF J.POLSKI PLASTYKA MATEMATYKA
10.25-10.40 PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

PRZERWA ŚNIADANIOWA

🍎🥪

4. 10.40-11.25 BIOLOGIA MATEMATYKA BASEN / W-F J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI
5. 11.30-12.15 INFORMATYKA J.ANGIELSKI BASEN / W-F TECHNIKA MATPLANETA
12.15-12.45 PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA

🍽️

PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
PRZERWA OBIADOWA
🍽️
6. 12.45-13.30 J. POLSKI MUZYKA KOŁA ZAINTERESOWAŃ WF KOŁA ZAINTERESOWAŃ
7. 13.30-14.15 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ J. ANGIELSKI (NATIVE) KOŁA ZAINTERESOWAŃ
8. 14.15-15.00 HISTORIA KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ GODZ. WYCH.
9. 15.00-15.45 KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ KOŁA ZAINTERESOWAŃ